zadní brána Adršp.-teplických skal

Historie firmy josef tyšer

Počátky firmy sahají do roku 1991, kdy jsem 13.dubna (při zaměstnání a za spolupráce manželky Dany a její matky Stanislavy Slowakové) začal s provozem pronajatého Hostince v Janovicích. 

V dubnu 1992 jsem již začal podnikat na hlavní úvazek a zahájil jsem i prodej potravin, ve svépomoci vybudovaném prodejním stánku (Kiosku) v Jívce.

V I.patře Hostince v Janovicích jsem v červenci r.1992 zřídil také obchůdek s potravinami. Zde začala na hlavní úvazek pracovat již i manželka. Obchůdek zde byl pouze do října r.1992, kdy se nám od "Jednoty" podařilo získat do vlastnictví Obchod v Janovicích. 

Jelikož jsme se na dlouho zadlužili, hledali jsme možnosti výdělku v najímání dalších provozoven v našem okolí. Byly to například provozovny: Samoobsluha a Hostinec v Jívce a Kantýna v Adršpachu. 

Na podzim r.1994, i když jsme už nevěděli, kam dříve skočit, jsme si po delším naléhání majitele Turistické ubytovny (tehdy základny), pronajali i tuto provozovnu. 

Kiosek v Jívce byl, po převzetí Samoobsluhy do užívání, přebudován na chatku s ubytováním a po několika letech odprodán. 

Kvůli zásobování jsme si pořídili starší nákladní automobil AVIA. Aby vůz zbytečně nazahálel, začali jsme v listopadu r.1994 i s autodopravou.

V té době firma zaměstnávala 9 zaměstnanců.

Po čase se nám podařilo získat do vlastnictví Hostinec a Turistickou ubytovnu. U pronajatých provozoven jsme postupně ukončili činnost. Začali jsme si uvědomovat, že je třeba více se věnovat svým vlastním provozovnám v Janovicích a také dbát na své zdraví ?! 

I tak nás ještě čeká mnoho práce při zvelebování našich objektů. Všechny úpravy však provádíme se zvláštním ohledem na naše zákazníky. Prozatím byl z větší části zrekonstruován Hostinec, částečně i Pension.

Hostinec od r.2003 neprovozujeme, ale pronajímáme nájemci. Až do r.2016 se zde vystřída nájemců několik, ale žádný nevydržel déle než 2 roky.

V květnu r.2016 měli hostinec převzít noví nájemci, ale z neznámých důvodů na převzetí nedorazili a nasmlouvané večeře a snídaně pro naše ubytované jsme pak museli narychlo zabezpečit v hostinci osobně my majitelé. Jelikož obnovený provoz hostince stál nemalé úsilí, rozhodl jsem se zatím hostinec provozovat dále alespoň o víkendech. Nové nájemce nebylo možné sehnat. Blížící se babišovo EET odstrašovalo úspěšně. Nakonec v hostinci zůstávám zůstávám i nadále. Nebylo to spolu s provozem obchodu, pensionu a ubytovny určitě jednoduché. Bylo třeba přijmout kuchařku a tak díky vzájemnému porozumění dochází ke zlomové události v existenci jak firmy Josef Tyšer, tak mého manželství...

V letech 2016-2018 dochází k rozdělení firmy kvůli kvůli mému rozvodu. Obchod s pensionem a turistickou ubytovnu dále provozuje manželka. Já zůstávám v hostinci se společnicí, kuchařkou Pavlou Beranovou. Na konci r.2016 zřizujeme v 1.patře hostince ubytování v apartmánu.

 

Existence firmy v malé příhraniční obci není "zlatým dolem", přesto zde přes všechny problémy podnikáme rádi a největší odměnou je pro nás spokojený zákazník. Přijďte nás podpořit a pokochat se nádhernou krajinou  Adršpašsko-Teplických skal !

                                                             Josef Tyšer a Pavla Beranová 

 

 

Nahoru        Úvodní stránka       Další

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode