zadní brána Adršpašsko-teplických skal

Historie firmy Josef Tyšer

Počátky firmy sahají do roku 1991, kdy Josef Tyšer 13.dubna (při zaměstnání a za spolupráce manželky Dany Tyšerové a její matky Stanislavy Slowakové) začal s provozem pronajatého Hostince v Janovicích. 

V dubnu 1992 již začal podnikat na hlavní úvazek a zahájil i prodej potravin, ve svépomoci vybudovaném prodejním stánku (Kiosku) vedle Obecního úřadu  v Jívce.

V I.patře Hostince v Janovicích Josef Tyšer v červenci r.1992 zřídil obchůdek s potravinami. Zde začala na hlavní úvazek pracovat již i jeho manželka. Obchůdek zde byl pouze do října r.1992, kdy se od "Jednoty" podařilo získat do vlastnictví nedaleký Obchod v Janovicích.

Jelikož  se manželé Tyšerovi na dlouho zadlužili, hledali možnosti výdělku v najímání dalších provozoven v blízkém okolí. Byly to například provozovny: Samoobsluha a Hostinec v Jívce nebo Kantýna v továrně PAL Adršpach. 

Na podzim r.1994, když už nevěděli, kam dříve skočit, si po delším naléhání majitele Turistické ubytovny (tehdy turistické základny), pronajali i tuto provozovnu. 

Kiosek v Jívce byl, po převzetí Samoobsluhy do užívání, přebudován na chatku s ubytováním a po několika letech odprodán. 

Kvůli zásobování  si manželé do firmy pořídili starší nákladní automobil AVIA. Aby vůz zbytečně nazahálel, začal Josef Tyšer v listopadu r.1994 i s autodopravou.

V té době firma zaměstnávala 9 zaměstnanců.

Koncem r.1999  se  podařilo získat do vlastnictví Turistickou ubytovnu a v létě r.2000 Hostinec v Janovicích. U pronajatých provozoven firma postupně ukončila činnost. Začali jsme si uvědomovat, že je třeba více se věnovat svým vlastním provozovnám v Janovicích. 

I tak nás ještě čekalo a čeká mnoho práce při zvelebování našich objektů. Všechny úpravy však provádíme se zvláštním ohledem na naše zákazníky. Prozatím byl z větší části zrekonstruován interiér Hostince, částečně i Pensionu.

Hostinec jsme potom v letech 2003-2016  pronajímali postupně několika nájemcům, ale žádný nevydržel déle než 2 roky.

V květnu r.2016 měli hostinec převzít opět noví nájemci, ale z neznámých důvodů na převzetí nedorazili a nasmlouvané večeře a snídaně pro naše ubytované jsme pak museli narychlo zabezpečit v hostinci osobně my majitelé. Jelikož obnovený provoz hostince stál nemalé úsilí, rozhodli jsem se zatím hostinec provozovat dále alespoň o víkendech svépomocí. Nové nájemce nebylo možné sehnat. Blížící se babišovo EET odstrašovalo úspěšně, proto jsme hostinec provozovali i nadále vlastními silami. Nebylo to spolu s provozem obchodu, pensionu a ubytovny jednoduché. Bylo třeba přijmout novou pracovní sílu. Přijali jsme sousedku Pavlu Beranovou, která později našla uplatnění jako skvělá kuchařka. 

V letech 2016-2018 dochází k rozdělení firmy kvůli kvůli rozvodu majitelů Josefa a Dany Tyšerových. Obchod s pensionem a turistickou ubytovnu v Janovicích dále provozuje Dana Tyšerová. Josef Tyšer provozuje hostinec se společnicí, kuchařkou Pavlou Beranovou. Na konci r.2016 zřizujeme v 1.patře hostince ubytování v apartmánu.

Počátkem r.2024 se stává Pavla Beranová manželkou majitele Josefa Tyšera a firmu od této doby tvoří manželé Josef a Pavla Tyšerovi.

 

Existence firmy v malé příhraniční obci není "zlatým dolem", přesto zde přes všechny problémy podnikáme rádi a největší odměnou je pro nás spokojený zákazník. Přijďte nás podpořit a pokochat se nádhernou krajinou  Adršpašsko-Teplických skal !  

Josef a Pavla Tyšerovi

 

                                                             

 

 

Nahoru        Úvodní stránka       Další

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode